Stimuleringsfonds Creatieve Industrie steunt 'Broertje'

We zijn enorm trots op de toekenning van een subside van het Stimuleringsfond Creatieve Industrie voor onze film 'Broertje is verdwaald'.  Thema’s die in de documentaire naar voren komenzijn oorlog, discriminatie, onrecht, vervolging, traumaverwerking en het leven en de dood. Met ‘Broertje is verdwaald’ willen de makers laten zien wat gevolgen warenvan de oorlog voor gewone families, stereotypen en vooroordelen doorbreken en het debat over antisemitisme gaande houden.De adviescommissie erkent het belang van het uitdragen van dit verhaal en waardeert de samenwerking van de pratijen hiervoor. - aldus het fonds in haar toekenningsbrief.